KHU ĐÔ THỊ GAMUDA GARDENS

Km 4,4 Pháp vân, Yên sở, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: http://gamudalandhanoi.com/


Phone:

0903 433 992